» O nás


Jsme připraveni navrhnout ucelené a efektivní řešení a zdokumentovat je v souladu s platnou legislativou i metodickými pokyny pro poskytnutí podpory. Vždy posuzujeme shodu Vašeho záměru s prioritami možných poskytovatelů dotace. Pro Vaše zásadní rozhodování o realizaci záměru budete mít k dispozici informaci o nákladech a přínosech nápravných opatření i pravděpodobnosti úspěšného přivedení podpory.

Přicházíme s vizí kompaktního souboru dokumentů a projednání, který tvoří přílohu úspěšné žádosti o dotaci. Naším cílem je vždy nalézt co nejúčinnější řešení a minimalizovat hrozbu dodatečných vícenákladů na straně zadavatele. Jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout tak, že celý realizační tým (zadavatel, zpracovatel dotačního projektu, auditor, projektant, dodavatelé, banka, poskytovatel dotace apod.) musí od samého počátku pracovat s úplnými a ověřenými daty, musí být zajištěna včasná informovanost i zpětná kontrola a v neposlední řadě musí být určena odpovědnost za průběh plnění díla.

Komplexnost, odpovědnost a individuální přístup ke každé příležitosti je naší nejvyšší přidanou hodnotou, kterou jsme vždy připraveni svým zákazníkům poskytnout.C.T.I. eko, s.r.o.

Adresa: Kunětická 2/2534, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 27627241

DIČ: CZ27627241

Založeno: 23.11.2006