» Dekontaminace PCB


Zdroje kontaminace PCB

Potenciálních zdrojů a způsobů kontaminace PCB existuje mnoho, uvádíme proto jen některé z nich u elektrických zařízení: Dokud nebude ukončena inventarizace zařízení s ohledem na obsah PCB, bude třeba dbát při aplikací těchto technologií zvýšené opatrnosti.