» Dekontaminace PCB


Polychlorované bifenyly (PCB nebo PCBs)

Vlastnosti: Použití jednotlivých typů PCB: Tyto vlastnosti na jedné straně vedly k jejich širokému komerčnímu využití, na druhé straně jsou zodpovědné za globální kontaminaci všech složek prostředí. Chemická struktura, která určuje jejich stabilitu, je bohužel i příčinou jejich odolnosti vůči přirozenému rozkladu v přírodě.

Od konce 60. let, kdy byl zjištěn jejich negativní vliv na životní prostředí, byla výroba PCB postupně celosvětově omezována. Odhaduje se, že celkem bylo ve světě vyrobeno přes 1,2 mil. tun polychlorovaných bifenylů. Jediný výrobce na území bývalého Československa - Chemko Strážské, ukončil oficiálně výrobu těchto látek na jaře 1984 a jeho celková produkce byla (od roku 1959) přes 21 500 tun.

Výroba a obchodní názvy:

Polychlorované bifenyly se komerčně začaly vyrábět ve 20. letech 20. století. Ve světě se pro tyto tyto kapaliny na bázi PCB vžil název "askarel".

Obchodní název DELOR (Chemko Strážské) je rozšířeným synonymem pro askarel na území bývalého Československa.

Do distribuce se PCB dodávaly pod různými obchodními názvy: